Національна державна служба україни – Головна | Національне агентство України

національне агентство з питань державної служби тести

Фото з офіційних тестів Національного агентства з питань державної служби тільки на сайті https://testderz.com/ , що є гарантією актуальності та відповідності послуги!

Питання №90. До чиїх повноважень належить утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування та перейменування населених пунктів і районів?

testderz.com

Національне агентство України з питань державної служби


zagal@nadsgovua
Сайтnadsgovua
Україна

Політика та влада України

Конституція
Глава держави
 • Петро Порошенко Адміністрація Глава
 • РНБОУ Секретар
 • Державне управління справами
Парламент
 • Голова парламенту Андрій Парубій
 • Народний депутат України Поточне скликання
 • Коаліції
Уряд
 • Голова уряду Володимир Гройсман
Судова система
 • Конституційний Суд
 • Верховний Суд
Прокуратура
Політичні партії
Вибори та референдуми
 • Президентські вибори 2019  2014  2010  2004 
  1999  1994  1991
 • Парламентські вибори 2014 VIII  2012 VII  2007 VI 
  2006 V  2002 IV  1998 III  
  1994 II  1990 УРСР XII / I
 • Місцеві вибори 2015  2014  2010  2006  Крим 1994
 • Референдуми Всеукраїнські референдуми 2000  1991 Місцеві референдуми Донбас 2014 Крим 2014
  Донбас 1994
  Закарпаття 1991 Галичина 1991
 • Центральна виборча комісія
Адміністративний устрій
Внутрішня політика
Зовнішня політика
 • МЗС
 • Міжнародні організації
 • Інтеграція до ЄС
 • Інтеграція до НАТО

Національне агентство України з питань державної служби Нацдержслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується i координується Кабінетом Мiнiстрiв України та який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює функціональне управління державною службою

Агентство утворене 18 липня 2011 року Президентом України шляхом реорганізації Головдержслужби України1

Ця стаття застаріла Будь ласка, допоможіть Вікіпедії, додавши до неї інформацію, що була недоступна раніше лютий 2012

Зміст

 • 1 Головдержслужба України
 • 2 Основні завдання Нацдержслужби
 • 3 Основні функції
 • 4 Внутрішня структура
 • 5 Проходження державної служби
 • 6 Договірно-правова база міжнародного співробітництва, 2003–2009
 • 7 Пріоритети розвитку державної служби
 • 8 Удосконалення системи та структури органів виконавчої влади
 • 9 Див також
 • 10 Примітки
 • 11 Посилання

Головдержслужба Україниред

Головне́ управлі́ння держа́вної слу́жби Украї́ни Головдержслу́жба Украї́ни, ГУДС — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра Кабінету Міністрів України для проведення єдиної державної політики та функціонального управління державною службою

У складі Головдержслужби України є 6 структурних підрозділів, де працює 121 державний службовець, 24 територіальні підрозділи, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Школа вищого корпусу державної служби

Голова — Ващенко Костянтин Олександрович

Основні завдання Нацдержслужбиред

 • участь у формуванні єдиної державної політики у сфері державної служби та забезпеченні її реалізації;
 • забезпечення функціонального управління державною службою;
 • розроблення заходів щодо підвищення ефективності державної служби, координація та здійснення контролю за їх виконанням;
 • забезпечення методичного керівництва діяльністю кадрових служб з питань проведення конкурсного відбору, атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями і посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань, формування кадрового резерву для державної служби і служби в органах місцевого самоврядування та здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • організація та координація заходів щодо проведення наукових досліджень з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
 • участь у проведенні адміністративної реформи;
 • організація функціонального обстеження органів виконавчої влади та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності державного управління;
 • здійснення контролю за дотриманням умов, визначених законодавством про державну службу, та реалізацією громадянами права на державну службу;
 • забезпечення дотримання єдиних вимог до професійної відповідності кандидатів на зайняття вакантної посади державного службовця;
 • організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • розроблення типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на Нацдержслужбу покладено консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування

Відповідно до Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р № 842 «Про утворення управлінь державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм Києві та Севастополі» в Автономній Республіці Крим, областях, мм Києві та Севастополі утворені територіальні органи Головдержслужби

Основні функціїред

 • Формування єдиної державної політики
 • Функціональне управління
 • Методичне керівництво діяльністю кадрових служб
 • Контроль за дотриманням законів про державну службу
 • Дотримання єдиних вимог до професійної відповідності кандидатів на зайняття вакантної посади
 • Підготовка та професійний розвиток державних службовців

Внутрішня структураред

Головдержслужба України складається з 6 структурних підрозділів, де працює 121 державний службовець:

 • Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи
 • Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування
 • Департамент модернізації державної служби
 • Юридичний департамент
 • Управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
 • Адміністративно-фінансовий департамент

А також:

 • 24 територіальні підрозділи

Підзвітні та підконтрольні Головдержслужбі України:

 • Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
 • Школа вищого корпусу державної служби

Проходження державної службиред

Прийняття на державну службу:

 • Прийняття на конкурсній основі
 • Стажування у державній установі терміном до 2 місяців
 • У державних органах створюється кадровий резерв

Система категорій та рангів державних службовців:

 • 7 категорій та 15 рангів 1-15 державних службовців
 • Ранг присвоюється відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи
 • Критерії класифікації посад: організаційно-правовий рівень органу; обсяг і характер компетенцій; роль і місце посади в структурі державного органу

Агентство проводить щорічний всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець”

Договірно-правова база міжнародного співробітництва, 2003–2009ред

РікКраїнаЗагальна
кількість
угод
2003 КНР1
2004Світовий банк1
2005 Польща1
2006 Латвія  Литва  Велика Британія  Франція4
2007 Таджикистан  Данія  Киргизстан  Ірландія4
2008
 Польща  Азербайджан  Канада  Італія4
2009 Греція1

Пріоритети розвитку державної службиред

 • Формування нової інституціональної спроможності для професійного навчання державних службовців та розвитку вищого корпусу державної служби
 • Розвиток єдиної інфраструктури інформатизації системи державної служби
 • Запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби
 • Розроблення законодавства з питань державної служби та підготовка до його впровадження
 • Посилення в органах виконавчої влади інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до законодавства ЄС
 • Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері державної служби та державного управління
 • Удосконалення системи та структури органів виконавчої влади

Удосконалення системи та структури органів виконавчої владиред

Головдержслужбою України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 № 657-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності“ на період до 2011 року» проведено обстеження функцій центральних органів виконавчої влади На основі обстеження був складений Реєстр державних функцій центральних органів виконавчої влади України — електронна база даних функцій, які виконуються органами виконавчої влади

Реєстр містить інформацію про:

 • нормативно-правовий акт, яким затверджена та чи інша функція;
 • орган, за яким закріплено виконання функції;
 • тип функції нормативно-правове регулювання, контроль та нагляд, управління майном тощо;
 • сферу функції інтелектуальна власність, податки тощо

Реєстр включає близько 9500 позицій та постійно оновлюється Реєстр дає можливість:

 • виділяти зони функціональної відповідальності,
 • визначати зони перетину сфер впливу різних органів
 • визначати характер функціональної організації різних органів

Реєстр також можна використати для:

 • експертиз щодо вмотивованості змін у системі органів виконавчої влади;
 • оцінки якості адміністративних послуг, які надаються державою;
 • затвердження нових положень про органи виконавчої влади після проведення реформи2

Див такожред

 • Закон України «Про державну службу»
 • Закон України «Про державну службу» 1993
 • Закон України «Про державну службу» 2015
 • Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
 • Школа вищого корпусу державної служби
 • Державна служба
 • Комісія з питань вищого корпусу державної служби

Приміткиред

 1. ↑ Указ Президента України № 769/2011 від 18 липня 2011 року «Питання управління державною службою в Україні»
 2. ↑ «План модернізації державного управління»

Посиланняред

 • wwwnadsgovua — Офіційний веб-сайт Нацдержслужба України
 • Звіт про підсумки діяльності Головдержслужби України у 2008 році
 • Публічна доповідь за 2008 рік
 • Політика Головдержслужби України на 2009 рік
 • Стратегія міжнародного співробітництва Головдержслужби України на 2009–2011 роки
 • Веб-портал територіальних управлінь Головдержслужби України
 • Закон України «Про державну службу»
 • Проект Закону України «Про державну службу» нова редакція
 • Мотренко Т 90 років сучасної державної служби в Україні: уроки національної адміністративної традиції

Національне агентство України з питань державної служби Інформацію Про
Національне агентство України з питань державної служби Коментарі

Національне агентство України з питань державної служби
Національне агентство України з питань державної служби
Національне агентство України з питань державної служби Ви переглядаєте суб єкт.

Національне агентство України з питань державної служби що, Національне агентство України з питань державної служби хто, Національне агентство України з питань державної служби опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

www.turkaramamotoru.com

Державна служба якості освіти України

УВАГА❗️Державна служба якості освіти оголошує відбір кандидатів в експерти з вивчення практичного досвіду учасників сертифікації. До складу …

Шановні співвітчизники! Щиро вітаю вас з Новим 2019 роком та Різдвом Христовим! Ці свята символізують початок нових звершень, дарують сили …

20 грудня 2018 року директор департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України Юрій Вергун провів вебінар на тему: «Зовнішня …

Сьогодні, 14 грудня, у Держслужбі якості освіти пройшло чергове засідання Громадської ради. У роботі дорадчого органу взяли участь …

Всеукраїнська акція «Ідеальна школа очима дітей» організована Громадською радою при Державній службі якості освіти України, Міжнародною асоціацією …

МЕРЕЖА СЛУЖБИ ЯКОСТІ Минулого тижня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про утворення територіальних органів Державної служби якості …

   Усі новини

 

Відео

   Усі відео

 

sqe.gov.ua

Національна служба здоров’я України — Вікіпедія

Національна служба здоров’я України
(НСЗУ)
Загальна інформація
Країна Україна
Дата створення 27 грудня 2017
Попередні відомства
Керівництво діяльністю здійснює Міністр охорони здоров’я України
Керівне відомство Кабінет Міністрів України
Штаб-квартира Київ, пр-т Степана Бандери,19
Кількість співробітників до 1060
Річний бюджет 19.26 млрд. ₴ (2019)[1]
Голова Петренко Олег Едуардович
Примітки
Гаряча лінія: тел. 1677
Офіційний сайт

Національна служба здоров’я України — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій. НСЗУ є національним страховиком, який укладає договори із закладами охорони здоров’я та закуповує у них послуги з медичного обслуговування населення. НСЗУ контролює дотримання умов договорів та робить п

uk.wikipedia.org