Обов язки помічника вихователя – Посадова інструкція помічника вихователя (укр.). Посадові інструкції на Jobs.ua

Содержание

Посадова інструкція помічника вихователя (укр.). Посадові інструкції на Jobs.ua

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПОМІЧНИКА ВИХОВАТЕЛЯ

I. Загальні положення

 1. На посаду помічника вихователя приймаються особи віком не молодше 18 років, які мають медичний висновок.
 2. Помічник вихователя повинен знати:
  – Правила внутрішнього трудового розпорядку установи;
  – Санітарно-гігієнічні норми утримання приміщень, обладнання, інвентарю;
  – Правила санітарії та гігієни;
  – Правила і норми охорони праці, техніки протипожежної безпеки.
 3. Помічник вихователя підпорядковується завідувачу дитячим садом і вихователю, працює під керівництвом завгоспа.
 4. Помічник вихователя приймається на посаду і звільняється з роботи наказом завідувача дитячим садом.
 5. Помічник вихователя зобов’язаний проходити щоквартальний медичний огляд.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

II. Завдання та обов’язки

 1. Проводить своєчасне прибирання групової кімнати, спальні, передпокою і інших площ вологим способом двічі на день.
 2. Згідно з графіком провітрює приміщення, суворо контролює дезінфекційну обробку посуду і дотримується дезінфекційного режиму групи під час карантину.
 3. Допомагає вихователю одягати і роздягати дітей на прогулянку, сон та інші заходи.
 4. Спільно з вихователем проводить роботу по вихованню дітей (пред’являючи загальні вимоги за вказівкою вихователя): прищеплення культурно-гігієнічних навичок під час їжі, умивання, одягання і т.д., вчить дітей правильно сервірувати стіл, акуратно заправляти постіль.
 5. Допомагає вихователю в підготовці до занять та прибирання після них, допомагає розводити дітей по підгрупах на заняття.
 6. Стежить за чистотою дитячих рушників та постільної білизни, згідно з графіком змінює білизну, своєчасно разом з вихователем маркує білизну, стежить за збереженням майна групи.
 7. У разі несправності меблів та іншого устаткування своєчасно робить заявку.
 8. Отримує харчування з харчоблоку строго за графіком, одягає спецодяг, їжу в групу приносить в закритому посуді.
 9. Миє вікна два рази на рік.
 10. Підтримує санітарно-гігієнічний режим у групі.
 11. Замінює хворих вихователів у разі необхідності.
 12. Виконує вимоги керівника, старшої медсестри, старшого вихователя.
 13. При відсутності робітника на кухні допомагає кухареві.
 14. Під час виробничих заходів, що проводяться в тиху годину за участю вихователя, перебуває з дітьми.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.

III. Права


Помічник вихователя має право:
 1. На всі передбачені законодавством соціальні гарантії.
 2. Вимагати від керівництва закладу сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків та здійсненні прав.
 3. Вимагати створення умов для виконання службових обов’язків, у тому числі надання необхідного обладнання, інвентарю та спецодягу.
 4. Вимагати своєчасного і якісного ремонту обладнання.
 5. Знайомитися з проектами рішень керівництва закладу стосовно його діяльності.
 6. Вносити на розгляд керівництва закладу пропозиції щодо поліпшення організації і вдосконалення методів виконуваної ним роботи.
 7. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.
 8. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.

IV. Відповідальність


Помічник вихователя несе відповідальність за:
 1. Життя і здоров’я дітей закріпленої групи.
 2. Збереження речей дітей.
 3. Збереження обладнання та інвентарю у групі.
 4. Дотримання інструкцій з техніки безпеки.
 5. Невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією – в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
 6. Заподіяння матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.
 7. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним, цивільним законодавством України.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

jobs.ua

Посадова інструкція помічника вихователя

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПОМІЧНИКА ВИХОВАТЕЛЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Помічник вихователя призначається директором.

1.2. Помічник вихователя працює під керівництвом заступника директора по господарській частині.

1.3. Помічник вихователя працює за графіком роботи, затвердженим директором з 40-годинним робочим тижнем.
2. ФУНКЦІЇ

2.1. Помічник вихователя дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Виконує всі настанови й вимоги старшої медичної сестри, директора.

2.3. Підтримує атмосферу спокою, доброзичливості й поваги у ставленні до дітей і дорослих.
3. ПОСАДОВІ ОБОВ”ЯЗКИ

3.1. Помічник вихователя несе відповідальність за ввірене майно.

3.2. Виконує вимоги і настанови медичних працівників, пов’язані з охороню і зміцненням здоров’я дітей.

3.3. Прибирає приміщення групи, туалетної, коридору, спальні (змінює білизну, одяг, миє та прибирає посуд).

3.4. Допомагає вихователю під час одягання, роздягання, умивання, годування, вкладання спати дітей.

3.5. У літній період миє і прибирає павільйон групи.

3.6. Бере участь у заходах з прибирання території ШДС, квітників, спортивного майданчику.

3.7. Дотримується правил охорони праці, санітарії і гігієни, протипожежної безпеки.

3.8. Своєчасно проходить медичний огляд.

3.9. Помічнику вихователя забороняється:

– приносити в групу окріп,

– без дозволу залишати робоче місце

– користуватись дитячим туалетом

– працювати без спецодягу,

– користуватися пошкодженим посудом,

– залишати підлогу дуже вологою.
4. ПРАВА

Помічник вихователя користується:

4.1. Рівністю трудових прав незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

Правом (на)

4.2.1. Розірвання трудового договору згідно зі ст. 38 КЗпП України.

4.2.2. Заробітну плату згідно з посадовими окладами і ставками

4.2.3. Матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності.

4.2.4. Матеріальну допомогу.

4.2.5. Захист трудових прав у судовому порядку.

4.2.6. Відпустку по догляду за дитиною віком до 3-6 років.

4.2.7. Відпустку без збереження заробітної плати згідно із Законом України «Про відпустки».

4.2.8. Підвищення фахової кваліфікації шляхом різноманітних курсів і семінарів.

4.2.9. Щорічну відпустку тривалістю 28 календарних днів.

4.2.10. Заохочення за старанне й зразкове виконання своїх обов’язків.

4.2.11. На роботу за сумісництвом.

4.2.12. Обирати й бути обраним до державних органів влади і самоврядування.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Помічник вихователя несе відповідальність за:

5.1. Порушення даної інструкції.

5.2. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.3. Порушення правил охорони праці, протипожежної безпеки, санітарії, гігієни.

5.4. Збереження ввіреного майна.

5.5. Збереження життя і здоров’я дітей.
6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Помічник вихователя зобов’язаний:

6.1. Повідомляти про хворобу або іншу причину невиходу на роботу в день неявки.

6.2. У разі потреби змінювати графік роботи тільки за погодженням з адміністрацією.

6.3. Помічник вихователя може замінити в роботі няню-санітарку і навпаки, прибиральницю з оплатою згідно з чинним законодавством.
7. ОХОРОНА ПРАЦІ

7.1. Дотримуватись вимог Законів України «Про охорону праці», «Про дошкільну освіту».

7.2. Проходити навчання з охорони праці і перевірки знань з безпеки життєдіяльності згідно з «Положенням про порядок проведення і перевірки знань з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу».

7.3. Дотримуватись вимог інструкції з охорони праці.

7.4. Повідомляти керівника про нещасні випадки, що сталися з вихованцями під час навчально-виховного процесу.

skaz.com.ua

Посадові обов’язки помічника вихователя

(Вказівки цих працівників ви виконуються тільки в тому випадку, якщо вони не суперечать вказівкам безпосереднього керівника).

заміщення:

 • Помічник вихователя заміщає.
 • Помічника вихователя заміщає.

  Прийом та звільнення з посади:

  Помічник вихователя призначається на посаду і звільняється з посади керівником відділу за погодженням з керівником підрозділу.

 • 2. Вимоги до кваліфікації:
 • правила внутрішнього трудового розпорядку установи
 • правила догляду за дітьми
 • санітарно-гігієнічні норми утримання приміщень, обладнання, інвентарю
 • правила санітарії і гігієни.
 • 3. Посадові обов’язки:

  • Підготовка та організація занять, супровід на прогулянки, одягання, роздягання, умивання, загартовування, годування, купання, вкладання дітей в ліжко в дошкільних групах шкіл-інтернатів, дитячих будинках, яслах-садках, дитячих садах під керівництвом вихователя.
  • Забезпечення санітарного стану приміщень, обладнання, інвентарю.
  • Просушування одягу дітей.
  стр. 1 Посадова інструкція Помічник вихователя

  стр. 2 Посадова інструкція Помічник вихователя

  Дана посадова інструкція розроблена відповідно до (найменування, номер і дата документа)

  (Підпис) прізвище, ініціали

  Начальник юридичного відділу:

  1.2. Помічник вихователя призначається і звільняється з посади директором МОУ за поданням заступник директора з АГЧ без вимог до освіти і досвіду роботи.

  1.3. Помічник вихователя підпорядковується безпосередньо заступник директора з АГЧ.

  1.4. У своїй роботі Помічник вихователя керується постановами і розпорядженнями адміністрації міста Кірсанова з питань санітарії та гігієни щодо утримання приміщень ОУ; інструкціями щодо призначення устаткування, що обслуговується і пристосувань; правилами прибирання; правилами безпечного користування миючими та дез. засобами; правилами експлуатації санітарно-технічного обладнання; загальними правилами і нормами охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку МОУ та цією посадовою інструкцією.

  – підтримання в належного стані і порядку на закріпленій за ним ділянці;

  -здійснення виховних функцій в процесі проведення з дітьми занять, оздоровчих заходів, залучення дітей до праці, санітарно-гігієнічних навичок.

  Помічник вихователя виконує такі посадові обов’язки:

  3.1.Убірает закріплені за нею приміщення (групову, туалетний і роздягальню кімнати та ін.)

  3.2.Удаляет пил, підмітає і миє вручну стіни, підлоги, віконні рами і скла, меблі та килимові вироби;

  3.3.Очіщает урни від паперу і промиває їх дез.раствором, збирає сміття і відносить його до встановленого місця .;

  3.4.Чістіт і дезінфікує унітази, раковини та інше санітарно-технічне обладнання;

  3.5.Соблюдает правила санітарії і гігієни у приміщеннях, здійснює їх провітрювання; вмикає та вимикає освітлення відповідно до встановленого режиму;

  3.6.Готовіт з дотриманням правил безпеки необхідні миючі та дез. розчини;

  3.7.Подготавлівает і організовує заняття, створює обстановку емоційного комфорту;

  3.8.Участвует в створенні безпечного розвивального середовища, відповідної психологічним, гігієнічним та педагогічним вимогам;

  3.9.Осуществляет нагляд і догляд за дошкільнятами закріпленої вікової групи, супровід їх на прогулянку, одягання, роздягання, умивання, загартовування, просушка одягу і т.п .;

  3.10.Соблюдает правила техніки безпеки і протипожежної безпеки;

  3.11.Наблюдает за порядком на закріпленій ділянці, тактовно присікає явні порушення порядку з боку учнів і у випадку їх непокори законній вимозі повідомляє про цьому черговому педагогу;

  3.12.В початку і в кінці кожного робочого дня здійснює обхід закріпленої за ним ділянки з метою перевірки справності обладнання, меблів, замків, віконного скла, кранів, раковин, санвузлів, електроприладів.

  3.13. Проходить безкоштовні періодичні медичні огляди.

  3.14.Соблюдает етичні норми поведінки в освітньому закладі.

  4.2.На отримання спецодягу відповідно до встановлених норм;

  4.3.Отказаться від проведення небезпечних для життя і здоров’я робіт в умовах, коли відсутні і (або) не можуть бути прийняті необхідні заходи безпеки;

  4.4.Участвовать в роботі освітнього закладу в порядку, визначеному Статутом;

  4.5.На захист професійної честі та гідності;

  4.6.Знакоміться зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку її роботи; надання відповідних пояснень.

  5.2.За завдані ОУ або учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (неналежним виконанням) своїх посадових обов’язків Помічник вихователя несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених ТК РФ або ГК РФ.

  6..2. Погоджує свою діяльність з вихователем дошкільної групи;

  6.3.Проходіт інструктаж з правил санітарії та гігієни, правил прибирання, безпечного користування миючими та дез.средства, експлуатації санітарно-технічного обладнання, а також з техніки безпеки та пожежної безпеки під керівництвом заступник директора з АГЧ;

  6.3. Негайно повідомляє заступник директора з АГЧ про несправності електро- і санітарно-гігієнічного обладнання, поломки дверей, замків, вікон, стекол, запорів і т.п. на ввіреній йому ділянці.

  lotos-n.ru

  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВИХОВАТЕЛЯ ГРУПИ РАННЬОГО ВІКУ, Главный клуб – 363625

  Итак поскольку была тема а должен ли воспитатель следить за состоянием приходящих в группу детей выложу посадову инструкцию утвержденную Министерством образования Украины и рекомендованую к использованию во всех ДНЗ Украины государственной и комунальной форм собственности. Жирным выделю пункты из за которых возник спор в прошлой теме. И даже вынесу их наверх для тех кому лень читать все. 

   

  Итак: 2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ‘ЯЗКИ 2.1. Виконує вимоги інструкції з охорони життя і здоров`я дітей, безпеки життєдіяльності, організовує роботу на виконання Державної програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

  2.9. Щодня зранку вихователь оглядає кожну дитину яка прийшла в ДНЗ і перевіряє чистоту її тіла, волосся, білизни, стежить чи немає шкіряних захворювань – сипу, розчосу, чи не гнояться очі, чи не спостерігається у дитини нездужання (болить голова, горло, в горлі нальоти, слинотеча та інше).

   

  ну и напоследок

   

  2.2. Організовує професійну діяльність відповідно… Закону України «Про права дитини»…

  Интересно что в этом законе Стаття 6. Право на життя та охорону здоров’я сказано:

  Держава гарантує дитині право на охорону здоров’я,… сприяє  створенню  безпечних  умов для життя і здорового розвитку дитини.

  Ну тоесть вы понимаете что приняв в группу ребенка с явными признаками болезни воспитатель нарушает это Закон.

  Для тех кто мне писал что ничего нельзя зделать с родителями которые запустили здоровье ребенка до состояния АСТМЫ:

  Стаття 12. Права, обов’язки та відповідальність батьків за                 виховання та розвиток дитини

       …Батьки або особи,  які їх замінюють,   мають   право   і   зобов’язані … піклуватися  про  її  здоров’я… Батьки або особи,  які їх замінюють,  несуть відповідальність за … обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я…

       У разі   відмови   від  надання  дитині  необхідної  медичної допомоги,  якщо це загрожує її здоров’ю,  батьки або особи, які їх замінюють,  несуть  відповідальність  згідно  з  законом.  Медичні працівники у разі критичного стану здоров’я дитини,  який потребує термінового  медичного  втручання,  зобов’язані попередити батьків або осіб,  які їх замінюють,  про  відповідальність  за  залишення дитини в небезпеці.

  Тоесть вы понимаете что можно привлечь родителей по этой статье без проблем.

   

  Ну и заодно спрошу у тех кто имеет непосредсвенное отношение к работе ДНЗ. Многие ли из вас ее читали? И многие ли работают по ней?

   

  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯВИХОВАТЕЛЯ ГРУПИ РАННЬОГО ВІКУ

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1.Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя дошкільного навчального закладу.

  1.2. Вихователь призначається директором дошкільного навчального закладу.

  1.3. Вихователь підпорядковується директору дошкільного навчального закладу.

  1.4. Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим директором ДНЗ.

  1.5. У своїй роботі вихователь керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента, Постановами і рішеннями Уряду України, Міністерства освіти і науки України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров‘я, Державною базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Конвенцією ООН про права дитини, даною посадовою інструкцією.

  1.6. Тривалість робочої зміни – 6 годин, що відповідає тарифній ставці вихователя снаторного дошкільного закладу, тижневе навантаження – 30 годин, тривалість щорічної відпустки – 42 календарних дні.

  1.7. Вихователь може залучатися до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

   

  2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ‘ЯЗКИ

  Вихователь дошкільного навчального закладу:

  2.1. Виконує вимоги інструкції з охорони життя і здоров`я дітей, безпеки життєдіяльності, організовує роботу на виконання Державної програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». 2.2. Організовує професійну діяльність відповідно Закону України «Про дошкільну освіту», Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, Закону України «Про права дитини», забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти.

  2.3. Здійснює освітньо-виховний процес за всіма напрямками діяльності ДНЗ згідно річного плану, Статуту дошкільного навчального закладу.

  2.4. Впроваджує в педагогічний процес навчально-методичні документи та рекомендації щодо організації освітньо-виховного та фізкультурно-оздоровчого процесу в ДНЗ, якісно організує та проводить заняття з дітьми згідно сучасних вимог.

  2.5. Забезпечує виконання рухового режиму дошкільного закладу.

  2.6. Виконує програми розвитку, оздоровчу та корекційну роботи з дітьми, віднесених за станом здоров‘я до підготовчої та спеціальної медичної групи.

  2.7. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог безпеки життєдіяльності в групі та на ігровому майданчику..

  2.8. Стежить за відвідуванням дітей своєї групи, охайно щодня веде табель відвідування дітей, своєчасно повідомляє директора та мед

  kashalot.com

  Посадові інструкції помічника вихователя ДНЗ

  Для помічників вихователя дошкільного навчального закладу розробляють дві посадові інструкції

  Посадові інструкції помічників вихователів складають з огляду на положення:

  • Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
  • Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

  Посадові (не робочі!) інструкції помічника вихователя укладають окремо для ясельних і садкових груп.

  Зразки за посадою для роботи у групах

  Скачавши їх у форматі Word,
  доповніть з огляду на специфіку діяльності вашого закладу

  Укладаєте колективний договір: що треба знати
  Антоніна КлименкоНачальник управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

  Колективні договори укладаються в установах, організаціях, які мають статус юридичної особи. Законом передбачено, що колективний договір укладають на основі як чинного законодавства, так і прийнятих сторонами зобов’язань.

  Які відмінності у завданнях та обов’язках помічника вихователя

  Вікові особливості дітей враховують, визначаючи завдання та обов’язки помічника вихователя. Виокремимо, що спільне, а що відмінне у розділі 2 обох інструкцій:

  Завдання та обов’язки помічника вихователя

  група для дітей раннього віку

  група для дітей дошкільного віку

  2.1. Бере участь в організації життєдіяльності дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти й освітніх технологій, побажань батьків, специфіки та можливостей дошкільного закладу.

  2.2. Забезпечує гігієнічний догляд за дітьми.

  2.3. Забезпечує охорону життя і здоров’я дітей у дошкільному закладі.

  2.4. Сприяє формуванню у дітей навичок гігієни та побутового самообслуговування.

  2.5. Під керівництвом вихователя та разом з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров’я дітей; проводить заходи, що сприяють психофізичному розвитку дітей, дотриманню ними розпорядку дня. Використовує при цьому ефективні методи, засоби і форми роботи.

  2.6. Бере участь в організації харчування дітей:

  • доставляє їжу з кухні до групи у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях
  • сервірує столи
  • роздає їжу
  • допомагає вихователю годувати дітей
  • прибирає зі столів
  • миє та просушує посуд відповідно до вимог нормативно-правових актів
  • доставляє їжу з кухні до групи у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях
  • сервірує столи
  • роздає їжу
  • прибирає зі столів
  • миє та просушує посуд відповідно до вимог нормативно-правових актів

  2.7. Допомагає вихователю під час одягання, роздягання, умивання дітей.

  2.8. Супроводжує дітей на прогулянку та під час повернення з неї.

  2.8. Виводить на прогулянку дітей, які одяглися останніми.

  2.9. Своєчасно замінює постільну білизну, рушники. Систематично провітрює подушки, ковдри, матраци. Розстилає та застилає ліжка. Допомагає вихователю укладати дітей спати.

  2.9. Своєчасно замінює постільну білизну, рушники. Систематично провітрює подушки, ковдри, матраци. Розстилає та застилає ліжка.

  1.10. Забезпечує санітарний стан приміщення та обладнання групи, повітряний режим відповідно до вимог санітарних правил утримання дошкільних навчальних закладів.

  1.11. Сприяє гармонійному фізичному, розумовому та психічному розвитку дітей.

  1.12. Бере участь в організації і проведенні святкових ранків.

  1.13. Проходить періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

  1.14. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

  www.pedrada.com.ua

  Посадова інструкція вихователя дошкільного навчального закладу

  На допомогу керівництву дошкільного навчального закладу.

  Погоджено/Затверджую
  Завідувач
  Навзва ДНЗ
  “___” ______________20__р.
  1. Загальні положення

  1.1. На посаду вихователя приймаються особи з середньою спеціальною або вищою освітою, що мають медичний висновок.

  Вихователь:

  1.2. Підпорядковується завідуючому ДНЗ.
  1.3. Працює безпосередньо під керівництвом старшого вихователя.
  1.4. Приймається на посаду і звільняється з посади наказом завідувача.
  1.5. Проходить медичний огляд 1 раз на півроку.
  1.6. У своїй роботі керується нормативними документами, цією Інструкцією та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  1.7. Тривалість робочого тижня – ___ годин, працює за графіком, погодженим з профспілковим комітетом і затвердженим завідуючої.
  1.8. Тривалість щорічної чергової відпустки – ___ календарних дні.
  1.9. Дотримується трудової дисципліну.

  2. Посадові обов’язки.

  2.1. Здійснює ретельний нагляд за довіреними йому дітьми в суворій відповідності до вимог інструкції з охорони життя і здоров’я дітей в приміщеннях установи та на дитячих прогулянкових майданчиках.
  2.2. Стежить за станом і зміцненням здоров’я кожної дитини в групі, спільно з медперсоналом установи регулярно проводить комплексні заходи, що сприяють зміцненню здоров’я, психофізичному розвитку дітей, здійснює гігієнічний догляд за дітьми раннього віку. Особливу увагу приділяє дітям, які прийшли в дитячий сад після хвороби.
  2.3. Планує і здійснює виховно-освітню роботу відповідно до програми в тісному контакті з іншими вихователями та спеціалістами установи. Ретельно готується до проведення занять.
  2.4. Вивчає індивідуальні здібності, схильності та інтереси дітей. Уміло використовує результати вивчення у своїй педагогічній діяльності з метою розвитку кожної дитини. На підставі вивчення індивідуальних особливостей дітей, рекомендацій психолога проводить корекційно-розвиваючу роботу зі своїми вихованцями.
  2.5. Забезпечує суворе виконання встановленого режиму дня і занять.
  2.6. Здійснює спостереження за поведінкою дітей в період адаптації, допомагає їм; в групах раннього віку веде щоденник спостережень.
  2.7. Регулярно інформує керівника установи та старшу медсестру про зміни в стані здоров’я дітей. Повідомляє старшої медсестри про відсутніх дітей, з’ясовує причину їх відсутності, веде табель обліку відвідувань.
  2.8. Веде роботу з батьками з питань виховання дітей у сім’ї, залучає їх до активної співпраці з дитячим садом. Активно працює з батьківським комітетом і окремими батьками, забезпечуючи створення необхідних умов у приміщеннях групи і на ділянці для успішної реалізації виховно-освітньої програми.
  2.9. З повагою та турботою ставиться до кожної дитини в своїй групі, проявляє витримку і педагогічний такт у спілкуванні з дітьми та їх батьками.
  2.10. Спільно з музичним керівником і інструктором з фізичної культури готує свята, організовує дозвілля дітей.
  2.11. Замінює хворого вихователя-змінника в перебіг хвороби.
  2.12. Проходить медичний огляд строго за графіком.
  2.13. Виконує вимогу керівника, старшої медсестри, старшого вихователя, пов’язану з педагогічною роботою і охороною життя та здоров’я дітей.
  2.14. Своєчасно і чітко веде документацію вихователя.
  2.15. Систематично підвищує професійну кваліфікацію і педагогічний рівень на курсах, семінарах, відкритих переглядах.
  2.16. На ділянці спільно з дітьми веде роботу з благоустрою згідно з програмою своєї вікової групи.
  2.17. Бере участь у педрадах установ, методичних об’єднаннях в районі, окрузі, організовує огляди-конкурси та виставки дитячих робіт до днів відкритих дверей, проводить батьківські збори, бере участь в святах.
  2.18. Строго виконує трудову дисципліну і правила трудового розпорядку.
  2.19. Забезпечує санітарно-гігієнічний режим у групі.
  2.20. При передачі зміни в кінці робочого дня залишає в групі зразковий порядок.
  2.21. Дбайливо використовує майно установи, методичну літературу, посібники.
  2.22. Зміну вихователь здає особистим другим вихователю, дітей передає за списком.

  3. Вихователь повинен знати

  3.1. Конвенцію про права дитини.
  3.2. Основні державні закони.
  3.3. Статут установи, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-гігієнічні норми.
  3.4. Педагогіку, психологію, вікову фізіологію і гігієну.
  3.5. Основи долікарської медичної допомоги.
  3.6. Теорію і методику виховної роботи.
  3.7. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
  3.8. Порядок дій в екстремальних ситуаціях, при загрозі життю і здоров’ю дітей.

  4. Права

  Має права, передбачені Трудовим кодексом України, Законом України “Про дошкільну освіту”, регіональними законами, а також Статутом установи та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  5. Відповідальність

  5.1. Несе персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час їх перебування в установі.
  5.2. Несе відповідальність за виконання всіх обов’язків, покладених цією інструкцією.

  doshkillya.ostriv.in.ua

  Посадова інструкція помічника вихователя. Сайт для працівників дошкільної освіти

  Документація в дитячому саду

  Погоджено

  Голова ПК

  МОУ дитячого садка N__

  _________________________

  “___” ______________200__г.

  Затверджую

  Завідувач

  МОУ дитячого садка N __

  ________________________

  “___” ______________200__г.

  Посадова інструкція помічника вихователя

   

  1. Загальні положення

  Старший вихователь:

  1.1. На посаду помічника вихователя приймаються особи віком не молодше 18 років, які мають медичний висновок.

  1.2. Помічник вихователя підпорядковується завідувача дитячим садом і вихователю, працює під керівництвом завгоспа..

  1.3. Приймається на посаду і звільняється з роботи наказом завідувача дитячим садом.

  1.4. Тривалість робочого тижня – 40 годин на день. Працює за графіком, погодженим з профспілковим комітетом і затвердженим завідувачем.

  1.5. Тривалість чергової відпустки становить 28 календарних днів.

  1.6. Проходить щоквартальний медичний огляд.

  1.7. Дотримується трудову дисципліну.

   

  2. Посадові обов’язки.

  2.1. Проводить своєчасне прибирання групової кімнати, спальні, передпокою та інших площ вологим способом два рази в день.

  2.2. Згідно з графіком провітрює приміщення, суворо контролює дезінфекційну обробку посуду і дотримується дезинфекційний режим групи при карантині.

  2.3. Допомагає вихователю одягати і роздягати дітей на прогулянку, сон та інші заходи

  2.4. Спільно з вихователем проводить роботу по вихованню дітей (пред’являючи загальні вимоги з вказівкою вихователя): прищеплювання культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі, умивання, одягання і т. д. Вчить дітей правильно сервірувати стіл, акуратно заправляти постіль.

  2.5. Допомагає вихователю в підготовці до занять та прибирання після них, допомагає розводити дітей по підгрупах на заняття.

  2.6. Стежить за чистотою дитячих рушників і постільної білизни, згідно з графіком змінює білизну, своєчасно разом з вихователем маркує білизна, стежить за збереженням майна групи.

  2.7. У разі несправності меблів та іншого обладнання своєчасно робить заявку.

  2.8. Отримує харчування з харчоблоку строго за графіком, одягає спецодяг, їжу в групу приносить в закритому посуді.

  2.9. Категорично забороняється брати дітей на харчоблок.

  2.10. Забороняється залишати без нагляду їжу в місцях, доступних дітям.

  2.11. Миє вікна два рази в рік.

  2.12. Підтримує санітарно-гігієнічний режим у групі.

  2.13. Замінює хворих вихователів у разі необхідності.

  2.14. Виконує вимоги керівника, старшої медсестри, старшого вихователя.

  2.15. При відсутності робітника на кухні допомагає кухареві.

  2.16. Під час виробничих заходів, що проводяться в тиху годину з участю вихователя, знаходиться з дітьми.

   

  3. Старший вихователь повинен знати

  3.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку установи.

  3.2. Санітарно-гігієнічні норми утримання приміщень, обладнання, інвентарю.

  3.3. Правила санітарії та гігієни.

  3.4. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки.

   

  4. Права

  4.1. Вимагати поліпшення умов праці.

  4.2. Вимагати своєчасного і якісного ремонту обладнання.

  4.3. Вимагати своєчасного забезпечення інвентарем та спецодягом.

  4.4. Може працювати в двох групах з оплатою до двох ставок, мати підробіток в розмірі 30% від ставки і т. д.

  4.5. Має інші права, передбачені Трудовим кодексом РФ.

   

  5. Відповідальність

  Несе відповідальність:

  5.1. За життя і здоров’я дітей закріпленої групи

  5.2. За збереження речей дітей.

  5.3. За схоронність обладнання та інвентарю в групі.

  5.4. За дотримання інструкцій з техніки безпеки.

  5.5. За дотримання інструкцій з охорони життя та здоров’я дітей.

  5.6 За виконання всіх обов’язків, покладених цією інструкцією.

   

  З посадовою інструкцією ознайомлений(а) та згоден(а).

  Дата ____________________________ Підпис ________________________

  ditsad.com.ua