Військова служба за контрактом – Служба за контрактом у Збройних Силах України. Генштаб докладно роз’яснив деталі набору і розповів про переваги служби за контрактом.

Військова служба за контрактом | РОСТ-info

На військову службу за контрактом приймаються кандидати, які пройшли професійно-психологічний відбір та визнані придатними за станом здоров’я до військової служби за контрактом:

— особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського та офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 40 років – на військову службу за контрактом осіб рядового складу;
— військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, військовослужбоці, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років – на військову службу за контрактом осіб сержантського та старшинського складу;

Граничний вік призову під час дії особливого періоду продовжено до 60 років – віку перебування військовозобов’язаних у запасі. ( ст. 20, 28 Закону України “Про військовий обовязок і військову службу”).

Строки укладання контрактів

Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, встановлюються наступні строки військової служби в календарному обчисленні:
— для осіб рядового складу – 3 роки;
— для осіб сержантського та старшинського – від 3 до 5 років;
— для осіб офіцерського складу – 5 років;

Військова освіта

Оособи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, у вищих військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів. Також є можливість отримати вищу освіту за цивільною спецальністю.
Відповідно, після завершення першого контракту, військовослужбовці, які продовжили військову службу за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту та отримати кваліфікаційний рівень “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”.

Пенсійне забезпечення

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію у разі призову їх на військову службу під час часткової або загальної мобілізації, на особливий період, або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, інших утворених, відповідно до Законів України, військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту, виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення з військової служби цих осіб виплата пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу прийняття на військову службу до дня звільнення з військової служби. ( ст. 2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”)

Одноразова грошова допомога при прийнятті на військову службу за контрактом

Військовослужбовці, які призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період, у разі прийняття їх на віськову службу за контрактом виплачується одноразова грошова допомога в наступному розмірі:
— особи рядового складу – вісім мінімальних заробітних плат – 11024 грн.;
— особи сержантського і старшинського складу – девять мінімальних заробітних плат – 12402 грн.;
— особам офіцерського складу – десять мінімальних заробітних плат – 13780 грн.;

Соціальний захист військовослужбовців

Міністерством оборони України сплановано оборонний бюджет, відповідно до якого з початку 2016 року передбачено збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям за контрактом у розмірі від 7000 грн.
Також внесені зміни до Закону України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, щодо виплати грошової компенсації за піднайом житла для осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

За додатковою інформацією звертайтесь до Енергодарського об’єднаного міського військового комісаріату, що знаходиться за адресою: м. Енергодар, пр. Будівельників 17а або за телефонами:

(06139) 6-22-04 – черговий; 095-455-04-95, 067-494-76-97 – Місюра Юрій Анатолійович; 097-199-96-63, 099-465-34-03 – Ярина Володимир Іванович; (061) 764-54-45, (061) 295-23-22, (061) 764-13-54 – Запорізький обласний військовий комісаріат;

rost-info.com.ua

Військова служба за контрактом | Великолепетиський район

На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби: військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше шести місяців, громадяни призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років – на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу (ст.20,гл. III Закона України "Про військовий обов’язок і військову службу" від 8 лютого 2006 року № 3402 IV).

На військову службу за контрактом приймаються громадяни чоловічої статі, які визнані військово-лікарськими комісіями придатними за станом здоров'я до проходження військової служби і мають відповідну фізичну підготовку, та громадяни жіночої статі, які придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний час.
Право підписання контракту від імені Міністерства оборони України з особами, які вступають на військову службу і призначаються на посади рядового, сержантського і старшинського складу, надається командиру (начальнику), який має право видавати накази по військовій частині.

Перший контракт з солдатами, матросами, сержантами і старшинами з числа військовослужбовців строкової військової служби, військовозобов'язаними і жінками, прийнятими на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу укладається на строк не менше 3 років. Військовослужбовці, в яких закінчився строк контракту і які досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть бути залишені на службі за їхнім бажанням після укладення нового контракту на строк не більше 5 років. Залишення зазначених військовослужбовців на військовій службі здійснюється лише за наявності висновку військово-лікарської комісії про їх придатність за станом здоров'я до військової служби. 

Після закінчення строку військової служби, визначеного першим контрактом, вона може бути продовжена за новим контрактом посадовою особовою, яка має право приймати на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу, на строк від 3 до 5 років щоразу до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Граничний вік перебування на військовій службі для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом встановлений до 45 років.
Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, підлягають звільненню в запас у порядку, визначеному Тимчасовим положенням про проходження військової служби солдатами, матросами, сержантами і старшинами. 

Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу, і представником Міністерства оборони України, скріпляється гербовою печаткою військової частини і зберігається кожною із сторін.

Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, звільняються з військової служби:
а) після закінчення строку контракту;
б) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 

в) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби; 

г) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів; 

д) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України; 
е) за службовою невідповідністю;

є) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем; 

ж) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням; 

з) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. 

Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов’язки, правила укладання контракту з громадянином, припинення (розірвання) контракту та наслідки припинення (розірвання) контракту визначаються Положенням про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців від 7 листопада 2001 року № 1053/2001. (інформація з офіційного сайту Центру Комплектування).

 

Інформацію взято з офіційного сайту Херсонського ОВК

www.lepetykha-rda.gov.ua

Права військовослужбовців | Лановецький РВК

Основні права військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом:

 • військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених законами;
 • використання військовослужбовців для виконання завдань, не пов’язаних з військовою службою, забороняється та тягне за собою відповідальність згідно із законом;
 • для військовослужбовців встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, а тим, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, відповідний час для відпочинку надається командиром (начальником), як  правило, протягом наступного тижня;
 • час перебування громадян України на військовій службі зараховується до  їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби;
 • військовослужбовці не можуть бути звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, крім випадків визначених Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;
 • грошова допомога при звільненні з військової служби, у випадках передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”;
 • виплата одноразової грошової допомоги у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовослужбовцю під час проходження військової служби, а також інвалідності, що настала в період проходження військової служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби;
 • пенсійне забезпечення після звільнення з військової службина підставах та у випадках передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”;
 • особи, звільнені з військової служби без права на пенсію, забезпечуються зайнятістю відповідно до законодавства України про зайнятість населення;
 • держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, в разі відповідного звернення зазначених осіб. У разі необхідності соціальну та професійну адаптацію проходять також члени сімей військовослужбовців за їх зверненням.  Адаптація зазначеної категорії осіб провадиться за рахунок коштів державного бюджету;
 • військовослужбовцям, які мають вислугу військової служби не менше
  10 років та позитивні службові характеристики, дозволяється протягом останнього року перед звільненням з військової служби проходити професійну перепідготовку (тривалістю не менше 500 годин), без стягнення з них платні за навчання та із збереженням забезпечення усіма видами забезпечення;
 • військовослужбовці при звільненні з військової служби мають право на вибір місця проживання в будь-якому населеному пункті України або в іншій державі відповідно до законів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Військовослужбовці мають рівне з іншими громадянами України право на виїзд за кордон у порядку, встановленому законом.

kontraktnik.com.ua

Військова служба за контрактом це


На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби: військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше шести місяців, громадяни призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років – на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу (ст.20,гл. III Закона України "Про військовий обов’язок і військову службу" від 8 лютого 2006 року № 3402 IV ) Закачати в архіві zakon.rar(36Kb)

На військову службу за контрактом приймаються громадяни чоловічої статі, які визнані військово-лікарськими комісіями придатними за станом здоров'я до проходження військової служби і мають відповідну фізичну підготовку, та громадяни жіночої статі, які придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний час.

Право підписання контракту від імені Міністерства оборони України з особами, які вступають на військову службу і призначаються на посади рядового, сержантського і старшинського складу, надається командиру (начальнику), який має право видавати накази по військовій частині.

Перший контракт з солдатами, матросами, сержантами і старшинами з числа військовослужбовців строкової військової служби, військовозобов'язаними і жінками, прийнятими на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу укладається на строк не менше 3 років. Військовослужбовці, в яких закінчився строк контракту і які досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть бути залишені на службі за їхнім бажанням після укладення нового контракту на строк не більше 5 років. Залишення зазначених військовослужбовців на військовій службі здійснюється лише за наявності висновку військово-лікарської комісії про їх придатність за станом здоров'я до військової служби.

Після закінчення строку військової служби, визначеного першим контрактом, вона може бути продовжена за новим контрактом посадовою особовою, яка має право приймати на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу, на строк від 3 до 5 років щоразу до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Граничний вік перебування на військовій службі для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом встановлений до 45 років.

Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, підлягають звільненню в запас у порядку, визначеному Тимчасовим положенням про проходження військової служби солдатами, матросами, сержантами і старшинами.

Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу, і представником Міністерства оборони України, скріпляється гербовою печаткою військової частини і зберігається кожною із сторін.

Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, звільняються з військової служби:

 а) після закінчення строку контракту;

 б) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

 в) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

 г) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

 д) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

 е) за службовою невідповідністю;

 є) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

 ж) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;

 з) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов’язки, правила укладання контракту з громадянином, припинення (розірвання) контракту та наслідки припинення (розірвання) контракту визначаються Положенням про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців від 7 листопада 2001 року N 1053/2001 Закачати в архіві ukaz.rar(97Kb) Закачати зразок контракту в архіві kontrakt.zip(6Kb)

Перелік документів для кандидата до військової служби за контрактом та оформлення особової справи
Закачати докумети в ахіві
perelik.zip(8Kb)

За будь-якими іншими питаннями звертатись до територіальних центрів комплектування, що знаходяться в обласних військових комісаріатах, за наступними адресами:

ВК АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 95043, м. Сімферополь, вул. Київська, 152-А 8-0652-22-99-90

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта,16 8-0562-42-60-41

ДОНЕЦЬКИЙ 83066, м. Донецьк, вул. Кобозєва, 63 8-062-58-77-71

ЗАПОРІЗЬКИЙ 69063, м. Запоріжжя, пр. Тихий, 7 8-0612-95-23-22

КІРОВОГРАДСЬКИЙ 25050, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 17 8-0522-24-94-25, 24-16-68

ЛУГАНСЬКИЙ 91055, м. Луганськ, вул. Донецька, 10 8-0642-54-52-85

МИКОЛАЇВСЬКИЙ 54030, м. Миколаїв, вул. Свердлова, 33 8-0512-35-97-77

ОДЕСЬКИЙ 65014, м. Одеса, вул. Свердлова, 35 8-0482-22-94-79

ХЕРСОНСЬКИЙ 73000, м. Херсон, вул. Совєтская, 21 8-0552-45-31-52

ВІННИЦЬКИЙ 21100, м. Вінниця, вул. 40 років Перемоги, 31 8-0432-35-51-10

ВОЛИНСЬКИЙ 43008, м. Луцьк, вул. Теремнівська, 85 8-03322-5-22-31, 5-93-31

ЗАКАРПАТСЬКИЙ 88015, м. Ужгород, вул. Бородіна, 22 8-0312-3-44-20, 5-44-08

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 76000, м. Ів-Франківськ, вул. Гаркуші, 9 8-0342-55-55-73

ЛЬВІВСЬКИЙ 79005, м. Львів, вул. І. Франка, 25 8-0322-72-98-02

РІВНЕНСЬКИЙ 33000, м. Рівне, вул. Грабник, 2 8-0362-26-97-94, 28-18-02

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 46000, м. Тернопіль, вул. Січових стрільців, 2 8-0352-22-86-69, 28-48-81

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000, м. Хмельницький, вул. Театральна, 64 8-0382-6-76-95, 72-04-40

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 58000, м. Чернівці, вул. Кобилянської, 32 8-03722-2-36-70, 6-19-64

ЖИТОМИРСЬКИЙ 10017, м. Житомир, вул. Театральна, 6 8-0412-36-60-82, 33-68-55

ПОЛТАВСЬКИЙ 36000, м. Полтава, вул. Шевченко, 78-А 8-0532-2-98-17, 52-10-99

СУМСЬКИЙ 40030, м. Суми, вул. Кірова, 30 8-0542-22-53-04, 22-41-86

ЧЕРКАСЬКИЙ 18008, м. Черкаси, вул. Хоменко, 19 8-0472-47-33-52

ХАРКІВСЬКИЙ 61052, м. Харків, вул. Кацарська, 56 8-0572-12-96-50, 68-50-54

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ 14038, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 68 8-0462-16-24-90

nadoest.com