Водій київ юа – Тести з ПДР Харківські AB 2016. Білет # 66, комплект Харківські AB 2016

Тести ПДР 2018 онлайн

Питання позначені зірочкою

1. Загальні положення

2. Обов’язки і права водіїв механічних транспортних засобів

3. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами

4. Обов’язки і права пішоходів

5. Обов’язки і права пасажирів

6. Вимоги до велосипедистів

7. Вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

8. Регулювання дорожнього руху

9. Попереджувальні сигнали

10. Початок руху та зміна його напрямку

11. Розташування транспортних засобів на дорозі

12. Швидкість руху

13. Дистанція, інтервал, зустрічний роз’їзд

14. Обгін

15. Зупинка і стоянка

16. Проїзд перехресть

     Регульовані перехрестя

     Нерегульовані перехрестя

17. Переваги маршрутних транспортних засобів

18. Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів

19. Користування зовнішніми світловими приладами

20. Рух через залізничні переїзди

21. Перевезення пасажирів

22. Перевезення вантажу

23. Буксирування та експлуатація транспортних составів

24. Навчальна їзда

25. Рух транспортних засобів у колонах

26. Рух у житловій та пішохідній зоні

27. Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів

28. Рух по гірських дорогах і на крутих спусках

29. Міжнародний рух

30. Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення

31. Будова, технічний стан та обладнання транспортних засобів

32. Окремі питання ПДР, що потребують узгодження

33. Дорожні знаки

     Попереджувальні знаки

     Знаки пріоритету

     Заборонні знаки

     Наказові знаки

     Інформаційно-вказівні знаки

     Знаки сервісу

     Таблички до дорожніх знаків

34. Дорожня розмітка

     Горизонтальна розмітка

     Вертикальна розмітка

35. Основи безпеки руху

36. Основи надання домедичної допомоги при ДТП

37. Основи автотранспортного права

38. Етика водіння, культура та відпочинок водія

39. Європротокол

40. Додаткові питання щодо категорій АМ, А1, А2, А (Загальні)

41. Додаткові питання щодо категорій АМ, А1, А2, А (Будова і терміни)

42. Додаткові питання щодо категорій АМ, А1, А2, А (Юридична відповідальність)

43. Додаткові питання щодо категорій АМ, А1, А2, А (Безпека)

44. Додаткові питання щодо категорій В1, В (Загальні)

45. Додаткові питання щодо категорій В1, В (Будова і терміни)

46. Додаткові питання щодо категорій B1, B (Юридична відповідальність)

47. Додаткові питання щодо категорій В1, В (Безпека)

48. Додаткові питання щодо категорій C1,C (Загальні)

49. Додаткові питання щодо категорій C1,C (Будова і терміни)

50. Додаткові питання щодо категорій C1,C (Юридична відповідальність)

51. Додаткові питання щодо категорій C1,C (Безпека)

52. Додаткові питання щодо категорій D1, D (Загальні)

53. Додаткові питання щодо категорій D1, D (Будова і терміни)

54. Додаткові питання щодо категорій D1, D (Юридична відповідальність)

55. Додаткові питання щодо категорій D1, D (Безпека)

56. Додаткові питання щодо категорій BE, C1E, CE, D1E, DE (Загальні)

57. Додаткові питання щодо категорій BE, C1E, CE, D1E, DE (Будова и терміни)

58. Додаткові питання щодо категорій BE, C1E, CE, D1E, DE (Юридична відповідальність)

59. Додаткові питання щодо категорій BE, C1E, CE, D1E, DE (Безпека)

60. Додаткові питання щодо категорії T (Загальні)

61. Додаткові питання щодо категорії Т (Будова и терміни)

62. Додаткові питання щодо категорії Т (Юридична відповідальність)

63. Додаткові питання щодо категорії Т (Безпека)

vodiy.ua

Тесты ПДД Украины 2018 онлайн

Отмеченные звёздочкой

1. Общие положения

2. Обязанности и права водителей механических транспортных средств

3. Движение транспортных средств со специальными сигналами

4. Обязанности и права пешеходов

5. Обязанности и права пассажиров

6. Требования к велосипедистам

7. Требования к управляющим гужевым транспортом и погонщикам

8. Регулирование дорожного движения

9. Предупреждающие сигналы

10. Начало движения и изменение его направления

11. Расположение транспортных средств на дороге

12. Скорость движения

13. Дистанция, интервал, встречный разъезд

14. Обгон

15. Остановка и стоянка

16. Проезд перекрёстков

     Регулируемые перекрестки

     Нерегулируемые перекрестки

17. Преимущества маршрутных транспортных средств

18. Проезд пешеходных переходов и остановок транспортных средств

19. Пользование внешними осветительными приборами

20. Движение через железнодорожные переезды

21. Перевозка пассажиров

22. Перевозки грузов

23. Буксировка и эксплуатация транспортных составов

24. Учебная езда

25. Движение транспортных средств в колоннах

26. Движение в жилой и пешеходной зонах

27. Движение по автомагисталям и дорогам для автомобилей

28. Движение по горным дорогам и на крутых спусках

29. Международное движение

30. Номерные, опознавательные знаки, надписи и обозначения

31. Устройство, техническое состояние транспортных средств и их оборудование

32. Отдельные вопросы ПДД, требующие согласования

33. Дорожные знаки

     Предупреждающие знаки

     Знаки приоритета

     Запрещающие знаки

     Предписывающие знаки

     Информационно-указательные знаки

     Знаки сервиса

     Таблички к дорожным знакам

34. Дорожная разметка

     Горизонтальная разметка

     Вертикальная разметка

35. Основы безопасности движения

36. Основы оказания домедицинской помощи при ДТП

37. Основы автотранспортного права

38. Этика вождения, культура и отдых водителя

39. Европротокол

40. Дополнительные вопросы категорий АМ, А1, А2, А (Общие)

41. Дополнительные вопросы категорий АМ, А1, А2, А (Устройство и термины)

42. Дополнительные вопросы категорий АМ, А1, А2, А (Юридическая ответственность)

43. Дополнительные вопросы категорий АМ, А1, А2, А (Безопасность)

44. Дополнительные вопросы категорий В1, В (Общие)

45. Дополнительные вопросы категорий В1, В (Устройство и термины)

46. Дополнительные вопросы категорий B1, B (Юридическая ответственность)

47. Дополнительные вопросы категорий В1, В (Безопасность)

48. Дополнительные вопросы категорий C1, C (Общие)

49. Дополнительные вопросы категорий C1, C (Устройство и термины)

50. Дополнительные вопросы категорий C1, C (Юридическая ответственность)

51. Дополнительные вопросы категорий C1, C (Безопасность)

52. Дополнительные вопросы по категории D1, D (Общие)

53. Дополнительные вопросы по категории D1, D (Устройство и термины)

54. Дополнительные вопросы по категории D1, D (Юридическая ответственность)

55. Дополнительные вопросы по категории D1, D (Безопасность)

56. Дополнительные вопросы категорий BE, C1E, CE, D1E, DE (Общие)

57. Дополнительные вопросы категорий BE, C1E, CE, D1E, DE (Устройство и термины)

58. Дополнительные вопросы категорий BE, C1E, CE, D1E, DE (Юридическая ответственность)

59. Дополнительные вопросы категорий BE, C1E, CE, D1E, DE (Безопасность)

60. Дополнительные вопросы по категории T (Общие)

61. Дополнительные вопросы по категории Т (Устройство и термины)

62. Дополнительные вопросы по категории Т (Юридическая ответственность)

63. Дополнительные вопросы по категории Т (Безопасность)

vodiy.ua

Видеоуроки по ПДД Украины – автошкола онлайн

О видеокурсах

Представляем Вашему вниманию анимационные, с использованием 3d графики, видео уроки ПДД Украины и основ безопасности дорожного движения, а также учебно – методический комплекс “ПДД для преподавателей”, который специально предназначен для проведения теоретических занятий по ПДД в учебной аудитории автошколы.

Автор всех видеокурсов – преподаватель автошколы “Центр Проминь” с 17-летним стажем, кандидат технических наук, доцент Максименко Евгений Викторович.

Наши видео уроки ПДД и БДД помогут:

– людям, обучающихся в автошколе – успешно сдать теоретический экзамен на права, получив качественные знания;

– повысить квалификацию водителям с небольшим опытом;

– лицам, которые давно получили водительские права, но водить автомобиль планируют только сейчас – восстановить утраченные знания;

– преподавателям автошкол – улучшить качество и повысить эффективность проведения теоретических занятий с группой в учебной аудитории;

– руководству автошколы – повысить конкурентный уровень собственной организации и облегчить процесс аккредитации (лицензирования).

Учебно – методический комплекс “ПДД для преподавателей” поможет:

– опытным преподавателям – проводить свои занятия еще лучше, тем самым увеличить свой авторитет и улучшить статистику сдачи экзаменов собственными учениками в сервисных центрах МВД;

– молодым преподавателям – как инструмент для быстрого получения профессионализма с выбранной профессии;

– директорам (владельцам) автошкол – улучшить конкурентные преимущества автошколы и облегчить процесс аккредитации или лицензирования учебного заведения.

В комплект входят методические разработки к каждому занятию, которые помогут преподавателю качественно использовать учебно-методический комплекс в учебной аудитории при проведении занятий по правилам дорожного движения Украины.

Посмотрите несколько видео уроков чтобы составить свое впечатление о качестве материала

Проезд перекрестков


Сигналы регулировщика


Безопасное начало движения


Безопасное расположение на проезжей части, остановка и стоянка


Типичные ДТП во время проезда нерегулируемых перекрестков


Типичные ДТП во время проезда регулируемых перекрестков


Тесты по теме №1


Тесты по теме №16


ПДД для преподавателей (презентация)

Для людей, которые по уважительным причинам не могут посещать все занятия в классе автошколы, на базе наших видеоуроков мы создали информационный программный комплекс дистанционного обучения, который работает следующим образом:

  • просматриваете видео урок с использованием современной 3d графики; 
  • если Вам что-то непонятно, задайте вопрос преподавателю на форуме, по электронной почте или телефону; 
  • тренируетесь решать практические задачи по пройденному материалу в режиме онлайн тренажера; 
  • сдаете зачет по теме; 
  • сдали зачет, переходите к следующему уроку; 
  • не сдали зачет – посмотрите видео урок ПДД еще раз или вернитесь к режиму тренажера, после этого повторный зачет. 
  • в конце – внутренний экзамен. 

Для слушателей нашей автошколы прохождения дистанционного курса – абсолютно бесплатно! Вы можете зарегистрироваться на дистанционное обучение на сайте https://autoshcool-online.com.ua и начать обучение прямо сейчас, это бесплатно!

Для получения доступа к полному курсу ждем Вас в автошколе!

vodiy.ua

Реєстрація на сайті

Діючі правила (далі — Правила) користування сайтом vodiy.ua (далі — сайт) розроблені адміністрацією сайту і визначають умови використання та розвитку сайту, а також права та обов’язки його користувачів і адміністрації. Правила поширюються також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій користувачів сайту.

При реєстрації на сайті користувач зобов’язаний надати адміністрації сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки користувача, включаючи унікальні для кожного користувача логін (адресу електронної пошти) і пароль доступу, а також ім’я. Реєстраційна форма сайту може запитувати у користувача додаткову інформацію.

Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації. Вибрані користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу користувача на сайт. Користувач несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.

Користувач на своєму апаратно-програмному забезпеченні може дозволити зберігання логіна і пароля (з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на сайті.

Пройшовши процедуру авторизації на сайті або будь-яким іншим способом використовуючи функціональні можливості, інструменти та служби сайту користувач гарантує, що ознайомлений з умовами даних Правил, а також здійснює повне і беззастережне їх прийняття.

Користувачеві при використанні сайту забороняється вводити інших користувачів або адміністрацію в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого користувача.

Видалення персональної сторінки користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на ній, а також всієї інформації користувача, введеної при реєстрації на сайті. Після видалення персональної сторінки користувач позбавляється права доступу до функціоналу сайта, для використання якого потрібна реєстрація.

Адміністрація має право:

• на власний розсуд створювати, змінювати, скасовувати угоду як з, так і без попереднього повідомлення користувача;

• на власний розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної користувачем; видалити інформацію, розміщену користувачем, обліковий запис користувача;

• відмовити в реєстрації облікового запису користувачу, обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов угоди.

• видалити обліковий запис користувача, якщо протягом 12 місяців користувач не здійснював авторизацію на сайті (зміни від 20.11.2018).

При користуванні послугами сайту користувач зобов’язаний:

• дотримуватись положень чинного законодавства України, цих правил та інших спеціальних документів адміністрації сайту;

• надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією;

• інформувати адміністрацію сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання паролю і логіну користувача;

• не надавати доступ іншим користувачам до власної персональної сторінки;

• коментарі та інші записи користувача на сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальноприйнятих норм моралі і моральності.

Сайт і його сервіси, включаючи всі скрипти, програми, контент і оформлення сайту надаються «як є».

Адміністрація відмовляється від будь-якої гарантії щодо того, що сайт або його сервіси можуть підходити або не підходить для конкретних цілей використання. Адміністрація не може гарантувати і не обіцяє ніяких специфічних результатів від використання сайту та/або його сервісів.

Ні за яких обставин адміністрація сайту або її представники не несуть відповідальність перед користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності чи діловій репутації, заподіяну у зв’язку з використанням сайту, змістом сайту або інших матеріалів, до яких ви або інші особи отримали доступ за допомогою сайту, навіть якщо адміністрація сайту попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.

Адміністрація має право на односторонню зміну положень угоди, користувач може бути повідомлений про зміни за допомогою технічних засобів ресурсу.

Приймаючи цю угоду, ви надаєте згоду на обробку ваших персональних даних, згідно із Законом України “Про захист персональних даних”. Адміністрація ресурсу зобов’язується не передавати персональні дані третім особам, окрім випадків передбачених чинним законодавством України. Користувач може у будь-який час, на власний розсуд, самостійно видалити всій обліковий запис в “Особистому кабінеті”. На нашому веб-сайті ми використовуємо файли cookie, які допомагають нам створити максимально зручні для відвідувача умови користування сайтом. Cookie-файли являють собою невеликі текстові файли, які зберігаються на жорсткому диску Вашого комп’ютера при відвідуванні веб-сайту. Дізнатися більше про Cookie-файли.

vodiy.ua

Робота Водій у Україні, пошук вакансій Водій у Україні

Помічник водія автонавантажувача

ТАЙЛ, ТзОВ

ТзОВ «ТАЙЛ» – високотехнологічне підприємство, що протягом багатьох років займається виробництвом та продажем металочерепиці, профнастилу, штахет та супутніх матеріалів. Обов’язки: помічник водія автонавантажувача…

Водитель на авто компании

ЛКТ

Транспортная компания набирает ответственных водителей на авто компании. Заработок – от 10000 в мес. + премии. Автомобиль: Рено Логан 2011 года. Офис – автобаза находиться в Дарницком районе на ул. Здолбуновской….

Провідні роботодавці

Водитель на авто предприятия

ЛКТ

12 000 грн

Київ , Дарницкий

Условия работы: Работа водителем в Киеве на авто компании. Рено Логан 2011 года, с логистом по заказам такси. работа по принципу логистики (самому заказы брать не нужно) график работы посменный 5 дней…

Водитель на авто компании

СитиАвтоТранс

Наша компания предлагает водителям подработку на несколько дней в неделю (свободный график на Ваш выбор) на автомобилях компании (Skoda, Renault, Toyota). По желанию так же можем предложить работать на…

Водитель такси на авто компании, фирмы

UberMotors

Не отправляйте резюме. Звоните сразу по номерам! Требования к кандидату: *Опыт вождения не менее 3 лет! *Возраст от 23 лет до 50 лет *Знание улиц Одессы. *Умение работать с навигацией в телефоне. *Презентабельный…

Хочете отримувати більше пропозицій про роботу?

Більшість роботодавців починають пошук кандидатів у базі резюме ще до публікації вакансії. Додайте своє резюме не відкладаючи, щоб роботодавці Вас знаходили.

Розмістити резюме

Водитель со своим автомобилем (Бровары)

Rozetka.ua

Крупному интернет магазину требуется водитель (со своим автомобилем) Требования: опыт вождения от 3 лет. отличное знание Киева честность, порядочность, трудолюбие. Обязанности: достойная оплата труда;…

Водитель авто UBER

УБЕР ПАРТНЕР УКРАЇНА, ТОВ

Компания приглашает на работу водителей в компанию “Uber” на новые Toyota Corolla 2018 (Центр Киева, база НСК Олимпийский) Требования: возраст 23-56 лет; работа по навигатору, маршрут отображается; опыт…

Водитель на авто компании (Uklon & UBER)

ТаксиЛайф

17 000 грн

Київ , Голосеевский

Компания партнер – ” UBER ” & «Uklon» в связи с расширением автопарка, приглашает Водителей для работы в сфере пассажирских перевозок на авто компании. Линия стартует в Голосеевском районе (станция…

Водитель со своим авто на работу в такси

Taxi 3933

20 000 грн

Київ , метро Левобережная, а также метро Лыбедская

9500-20000 грн. Тариф 40 грн. до 3км и по 4.5 грн последующий! Продемонстрируем эфир, что даст ВАМ принять верное решение! Работа в такси Компания ” TAXI 3933″ объявляет набор водителей для выполнения…

Водитель категории Е

ОДИССЕЙ, ООО

30 000 грн

Кривий Ріг

Транспортная компания приглашает водителей категории Е з/п 30 000 грн. Работа на авто DAF евро-2,3,5 с полуприцепом-цистерной для перевозки пищевых наливных грузов. Условия: оплата за 2,50 грн/км по кругу;…

Корпоративный водитель

БИХАЙВ, ООО

15 000 грн

Київ , Олеся Гончара

ООО «БИХАЙВ» – новейшее украинское производственное предприятие-экспортер по переработке и фасовке высококачественного меда, приглашает кандидатов на вакансию «Корпоративный водитель». Основные должностные…

Водитель со своим бусом

Юг-Контракт

Водитель со своим бусом Требования к кандидату: наличие собственного транспортного средства (бус, малотоннажный грузовик) Грузоподъемность 1,5т-2 т, объем 3-4 паллетоместа, расход ДТ – 12 л/100км безаварийный…

Водитель на автопогрузчик

Тайсон Компани

Предприятие – Тайсон Компани® Отрасль компании: Розничная и оптовая продажа напольных покрытий (линолеум, ламинат, ковровые покрытия, искусственная трава, фурнитура) . Требования: мужчина 25 – 45 лет для…

Водитель на авто предприятия (кат В)

АТП5222

Реальная зарплата 15000 грн + Бонусы Выплата ежедневно Предприятие АТП5222, в связи расширением, приглашает на работу водителя на легковой автомобиль с посменным графиком работы, в режиме ТАКСИ . Гарантируем…

rabota.ua

Тести з ПДР Харківські AB 2016. Білет # 66, комплект Харківські AB 2016

Питання позначені зірочкою

1. Загальні положення

2. Обов’язки і права водіїв механічних транспортних засобів

3. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами

4. Обов’язки і права пішоходів

5. Обов’язки і права пасажирів

6. Вимоги до велосипедистів

7. Вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

8. Регулювання дорожнього руху

9. Попереджувальні сигнали

10. Початок руху та зміна його напрямку

11. Розташування транспортних засобів на дорозі

12. Швидкість руху

13. Дистанція, інтервал, зустрічний роз’їзд

14. Обгін

15. Зупинка і стоянка

16. Проїзд перехресть

     Регульовані перехрестя

     Нерегульовані перехрестя

17. Переваги маршрутних транспортних засобів

18. Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів

19. Користування зовнішніми світловими приладами

20. Рух через залізничні переїзди

21. Перевезення пасажирів

22. Перевезення вантажу

23. Буксирування та експлуатація транспортних составів

24. Навчальна їзда

25. Рух транспортних засобів у колонах

26. Рух у житловій та пішохідній зоні

27. Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів

28. Рух по гірських дорогах і на крутих спусках

29. Міжнародний рух

30. Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення

31. Будова, технічний стан та обладнання транспортних засобів

32. Окремі питання ПДР, що потребують узгодження

33. Дорожні знаки

     Попереджувальні знаки

     Знаки пріоритету

     Заборонні знаки

     Наказові знаки

     Інформаційно-вказівні знаки

     Знаки сервісу

     Таблички до дорожніх знаків

34. Дорожня розмітка

     Горизонтальна розмітка

     Вертикальна розмітка

35. Основи безпеки руху

36. Основи надання домедичної допомоги при ДТП

37. Основи автотранспортного права

38. Етика водіння, культура та відпочинок водія

39. Європротокол

40. Додаткові питання щодо категорій АМ, А1, А2, А (Загальні)

41. Додаткові питання щодо категорій АМ, А1, А2, А (Будова і терміни)

42. Додаткові питання щодо категорій АМ, А1, А2, А (Юридична відповідальність)

43. Додаткові питання щодо категорій АМ, А1, А2, А (Безпека)

44. Додаткові питання щодо категорій В1, В (Загальні)

45. Додаткові питання щодо категорій В1, В (Будова і терміни)

46. Додаткові питання щодо категорій B1, B (Юридична відповідальність)

47. Додаткові питання щодо категорій В1, В (Безпека)

48. Додаткові питання щодо категорій C1,C (Загальні)

49. Додаткові питання щодо категорій C1,C (Будова і терміни)

50. Додаткові питання щодо категорій C1,C (Юридична відповідальність)

51. Додаткові питання щодо категорій C1,C (Безпека)

52. Додаткові питання щодо категорій D1, D (Загальні)

53. Додаткові питання щодо категорій D1, D (Будова і терміни)

54. Додаткові питання щодо категорій D1, D (Юридична відповідальність)

55. Додаткові питання щодо категорій D1, D (Безпека)

56. Додаткові питання щодо категорій BE, C1E, CE, D1E, DE (Загальні)

57. Додаткові питання щодо категорій BE, C1E, CE, D1E, DE (Будова и терміни)

58. Додаткові питання щодо категорій BE, C1E, CE, D1E, DE (Юридична відповідальність)

59. Додаткові питання щодо категорій BE, C1E, CE, D1E, DE (Безпека)

60. Додаткові питання щодо категорії T (Загальні)

61. Додаткові питання щодо категорії Т (Будова и терміни)

62. Додаткові питання щодо категорії Т (Юридична відповідальність)

63. Додаткові питання щодо категорії Т (Безпека)

vodiy.ua

Правила дорожнього руху. Навчальна їзда.

24.1

Навчати водінню транспортного засобу дозволяється лише осіб, які не мають для цього медичних протипоказань.

24.2

Особам, котрі навчаються водінню автомобіля, повинно бути не менше 16 років, а мотоцикла чи мопеда — 14 років. Такі особи зобов’язані мати при собі документ, що засвідчує їхній вік.

24.3

Особа, яка навчається водінню транспортного засобу, зобов’язана знати і виконувати вимоги цих Правил.

24.4

Початкове навчання водінню транспортного засобу повинно проводитися на закритих майданчиках, автодромах або у місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху.

24.5

Навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв і за достатніх початкових навичок водіння у того, хто навчається.

24.6

Виключено на підставі Постанови КМУ № 1029 від 26.09.2011.

24.7

Виключено на підставі Постанови КМУ № 1029 від 26.09.2011.

24.8

Транспортні засоби (за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів), на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки «Учбовий транспортний засіб» відповідно до вимог підпункту «к» пункту 30.3 цих Правил. Автомобілі, які систематично використовуються для навчання також повинні бути обладнані додатковими педалями зчеплення (у разі коли конструкція транспортного засобу передбачає педаль зчеплення), акселератора (у разі коли конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю) і гальмування, дзеркалом або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв.

24.9

Забороняється навчання водінню транспортних засобів у житловій зоні, на дорогах для автомобілів та на автомагістралях. Перелік доріг, на яких дозволяється навчання водінню транспортних засобів, погоджується з уповноваженим підрозділом Національної поліції (виключено на підставі Постанови КМУ №660 від 30.08.2017).

vodiy.ua